custom paper hand towels literary analysis essay pride prejudice i need help with a persuasive essay c sharp assignment help order paper i dont want to do my homework right now essay probability and statistics homework help press top 10 essay writing services scams websites purchase custom professional essay professional need motivation write my paper press buy descriptive essays about people reviews of best cover letter helpful hints scholarship integrated science homework help year 10 science homework help reviews of essay writing services site site why an resume writing services melbourne australia weather where to buy essays online professional resume writers melbourne australia weather help me revise my essay visiting hour essay help where can i buy paper soap case

 
Moss Kjemiske Arbeiderforening

 
 

  Hjem arrow Nyheter arrow Siste nytt arrow Resultatet av meklingen
Resultatet av meklingen
Nattens mekling innebærer kroner 0,75 i generelt tillegg til alle, samt kroner 1,40 ekstra i lavlønnstillegg til alle på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Dermed ble den varslede streiken i privat sektor mellom LO og NHO, inkludert mange av Industri Energis avtaleområder, unngått. Oppgjøret sikrer kjøpekraften for alle og gir et ekstra løft til lav- og likelønn. Industri energi har tre overenskomster som får lavtlønnstillegg. Det er overenskomstene for Vaskeri, Jordan og Glass og Keramisk. Alle tillegg gjøres gjeldende med virkning fra 1. april 2013. Rammen på 3,4 % sikrer reallønnsvekst for alle. For oppgjørene på sokkelen innen NOG området betyr det generelle tillegget en årlig lønnsøknning på kr. 2150.- Ytterligere tillegg skal forhandles om i mai. For øvrige overenskomster blir det å gjennomføre lokale forhandlinger på normal måte. Det vil også bli gjennomført forhandlinger om regulering av minstelønnsatser på flere av overenskomstene våre. Den 6., 7. og 8. april 2013 ble det avholdt meklingsmøter i Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo under ledelse av Riksmekler Kari Gjesteby. Det sendes egen informasjon om meklingen til berørte klubber. - Vi er glad for at vi med bistand fra Riksmekleren har kommet fram til et godt og ansvarlig resultat for norske arbeidstakere og bedrifter, sier Flåthen. I meklingsresultatet viser LO og NHO til at de er enige om at norsk økonomi og lønnsdannelse står overfor en rekke utfordringer. Norge er en liten, åpen økonomi. Vår velstand og velferd avhenger blant annet av vår handel med utlandet og at våre bedrifter kan hevde seg i den internasjonale konkurransen. For tiden gir olje- og gassvirksomheten store valutainntekter til Norge. Etter hvert vil disse inntektene avta, og vi vil ha behov for inntekter fra andre eksportnæringer. Dette stiller krav om tilstrekkelig lønnsomhet i konkurranseutsatte virksomheter. Det vises også til at det på bakgrunn av dette så har regjeringen nedsatt Holden III-utvalget for å se nærmere på lønnsdannelsen.
 
<< Forrige   Neste >>
IE-Aktuelt

 | © Moss Kjemiske Arbeiderforening 2007 |

Untitled Document

Webløsningen er levert av Accmera