custom paper hand towels literary analysis essay pride prejudice i need help with a persuasive essay c sharp assignment help order paper i dont want to do my homework right now essay probability and statistics homework help press top 10 essay writing services scams websites purchase custom professional essay professional need motivation write my paper press buy descriptive essays about people reviews of best cover letter helpful hints scholarship integrated science homework help year 10 science homework help reviews of essay writing services site site why an resume writing services melbourne australia weather where to buy essays online professional resume writers melbourne australia weather help me revise my essay visiting hour essay help where can i buy paper soap case

 
Moss Kjemiske Arbeiderforening
Hovedmeny
Hjem
Nyheter
Arkiv
Kontakt oss
Logge på

Har du glemt ditt passord?
  Hjem
Flertallet på Stortinget tvinger regjeringen til å jobbe for at fagforeningene får flere medlemmer
Mot sin vilje må regjeringen anerkjenne betydningen av å være organisert.
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er glad for at opposisjonen på Stortinget fikk flertall for sitt forslag om tiltak for økt organisasjonsgrad i arbeidslivet. – Vi trenger at alle drar i samme retning, men vi har en klar forventning om at regjeringen tar kontakt med arbeidslivets parter i dette arbeidet, sier Hans-Christian Gabrielsen til frifagbevegelse.no. En kilevink Etter en lang debatt om regjeringserklæringen onsdag forrige uke, ga opposisjonen på Stortinget regjeringen en liten kilevink. Etter forslag fra Bjørnar Moxnes (Rødt) blir regjeringen i vedtaks form bedt om å fremme en sak til Stortinget med forslag som bidrar til å øke organisajonsgraden. – Jeg savner en regjering som tar sosial dumping og arbeidslivskriminalitet på alvor. I stedet anerkjenner regjeringen den som velger ikke å organisere seg, sa Bjørnar Moxnes i sitt hovedinnlegg under debatten om regjeringserklæringen. Rødt fikk flertall – Også NHO ønsker et mer organisert arbeidsliv, så her bør det være mulig faktisk å få enstemmighet i stortingssalen om Rødts forslag i dag som en anerkjennelse av betydningen av at mange arbeidsgivere velger å være fagorganisert, la han til. Enstemmighet fikk han ikke, men flertall fikk han. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne stemte alle for, mens de tre regjeringspartiene stemte mot. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er glad for vedtaket. Sier noe om holdningen – Vi trenger en aktiv politikk som tilrettelegger for et organisert arbeidsliv. Vi har en regjering som anerkjenner retten til å forbli uorganisert. Det sier litt om deres holdning til det organiserte arbeidslivet, sier LO-lederen. – Det er bra vi har denne debatten, og at nytten av et organisert arbeidsliv går opp for stadig flere. Det har til og med funnet veien helt inn i regjeringserklæringen til regjeringen Solberg. Da gjenstår det å føre en aktiv politikk for å styrke det organiserte arbeidslivet. Der har den sittende regjeringen et stykke igjen, legger han til. Kritisk til Jeløya-erklæringen Slik kommenterer Ap-leder Jonas Gahr Støre regjeringens innsats for å øke organisasjonsgraden: – Jeg syns det vi ser i Jeløya-erklæringen ikke tar skritt i den retningen, når de fryser fagforeningsfradraget på 2013-nivå fram til 2021 og anerkjenner et uorganisert arbeidsliv, sier Jonas Gahr Støre til frifagbevegelse.no. – Jeg synes statsministeren er freidig som sier at høy organisasjonsgrad er et konkurransefortrinn, samtidig som hun kutter i fagforeningsfradraget og anerkjenner det uorganiserte arbeidslivet. Det er et klassisk eksempel på å si en ting, men gjøre noe annet, sier Ap-lederen. Flere organiserte Nettopp å øke organisasjonsgraden er et viktig tema i Stockholm, hvor Nordens sosialdemokrater sammen med LO i Norden er samlet til Arbeiderkongress mandag og tirsdag i regi av Samak. Der tas det et krafttak for det organiserte arbeidslivet. Gabrielsen var selv med i en paneldebatt om temaet mandag. – I deler av arbeidslivet svekkes organisasjonsgraden. Både bedrifter og arbeidstakere må være organisert. Ellers svikter ikke bare arbeidslivet, men hele den nordiske modellen. Derfor er denne innsatsen en samfunnsoppgave, hvor også myndighetene må ta ansvar, heter det i et forslag til en uttalelse.
 
Neste >>
IE-Aktuelt

 | © Moss Kjemiske Arbeiderforening 2007 |

Untitled Document

Webløsningen er levert av Accmera